פתרונות בחינת המתווכים

תוצאות משוערות מבחן המתווכים 28.1.2020

תאריך: 28/01/2020

תוצאות משוערות מבחן המתווכים 28.1.2020 תודה לעורכות הדין אלה רודניק, ליטל פרל עוזיאל ומורן כהן מיכאלי על הסיוע בפתרון המשוער. התשובות אינן רשמיות ומהוות השערה בלבד - רק תשובות מטעם רשם המתווכים תקפות כפתרון.

תוצאות משוערות מבחן המתווכים 3.11.2019

תאריך: 03/11/2019

תוצאות משוערות מבחן המתווכים 3.11.2019 תודה לעורכות הדין אלה רודניק, ליטל פרל עוזיאל ומורן כהן מיכאלי על הסיוע בפתרון המשוער. התשובות אינן רשמיות ומהוות השערה בלבד - רק תשובות מטעם רשם המתווכים תקפות כפתרון.

תוצאות משוערות מבחן המתווכים 30.7.2019

תאריך: 30/07/2019

תוצאות משוערות מבחן המתווכים 30.7.2019 תודה לעורכות הדין אלה רודניק, ליטל פרל עוזיאל ומורן כהן מיכאלי על הסיוע בפתרון המשוער. התשובות אינן רשמיות ומהוות השערה בלבד - רק תשובות מטעם רשם המתווכים תקפות כפתרון.

ידיעות נוספות

תאריך כותרת
05/05/2019 תוצאות משוערות מבחן המתווכים 5.5.2019
29/01/2019 תוצאות משוערות מבחן המתווכים 29.1.2019
23/10/2018 תוצאות משוערות מבחן המתווכים 23.10.2018
23/07/2018 תוצאות משוערות מבחן המתווכים 23.7.2018
24/04/2018 תוצאות משוערות מבחן המתווכים 24.4.2018
21/01/2018 תוצאות משוערות מבחן המתווכים 21.1.2018
23/10/2017 תוצאות משוערות מבחן המתווכים 23.10.2017
13/07/2017 תוצאות משוערות מבחן המתווכים 17.7.2017
27/04/2017 תוצאות מבחן המתווכים 26.4.2017
01/05/2014 תוצאות מבחן המתווכים 1.5.2014
26/01/2014 תוצאות מבחן המתווכים 26.1.2014
29/10/2013 תוצאות מבחן המתווכים 30.10.2013
29/07/2013 תוצאות מבחן המתווכים 30.7.2013
12/05/2013 תוצאות מבחן המתווכים 12.5.2013
18/02/2013 תוצאות מבחן המתווכים 19.2.2013
01/11/2012 תוצאות מבחן המתווכים 11.11.2012
26/07/2012 תוצאות מבחן המתווכים 25.7.2012