פתרונות בחינת המתווכים

תוצאות משוערות מבחן המתווכים 17.7.2017

תאריך: 13/07/2017

להלן פתרון משוער של המבחן, תודה לעו"ד מורן כהן מיכאלי. תוצאות לא חד משמעיות מסומנות בכוכבית.

תוצאות מבחן המתווכים 26.4.2017

תאריך: 27/04/2017

להלן התוצאות הבלתי רשמיות. * שאלה שנויה במחלוקת

תוצאות מבחן המתווכים 1.5.2014

תאריך: 01/05/2014

להלן התוצאות הבלתי רשמיות. * שאלה שנויה במחלוקת

ידיעות נוספות

תאריך כותרת
26/01/2014 תוצאות מבחן המתווכים 26.1.2014
29/10/2013 תוצאות מבחן המתווכים 30.10.2013
29/07/2013 תוצאות מבחן המתווכים 30.7.2013
12/05/2013 תוצאות מבחן המתווכים 12.5.2013
18/02/2013 תוצאות מבחן המתווכים 19.2.2013
01/11/2012 תוצאות מבחן המתווכים 11.11.2012
26/07/2012 תוצאות מבחן המתווכים 25.7.2012
01/05/2012 תוצאות מבחן המתווכים 30.4.2012
23/01/2012 תוצאות מבחן המתווכים 22.1.2012