תוצאות משוערות מבחן המתווכים 23.10.2017

להלן פתרון משוער של המבחן, תודה לעו"ד ליטל פרל-עוזיאל. תוצאות לא חד משמעיות מסומנות בכוכבית.

23/10/2017

שאלה גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1

ב

א א ג
2 ג ב ב א
3 ב ג ד א
4 ג ג ג ד
5 ב ג א ג
6 א ב ב ב
7 ד א א ד
8 ג ד ב ד
9 ג א ג ב
10 ב ב ג ג
11 ג א ב ג
12 א ב א א
13 א ד ב ב
14 א א ג ב
15 א ב א ג
16 ב ב ג ד
17 ג א* ד א
18 ב ד ד ב
19 ב ג ג ג
20 ד* א ב ד
21 ב א ב א
22 ב ד ב ב
23 ב ד ב* א
24 ג ב א ד
25 ב ג ב ג*

 

לצפיה בפתרונות נוספים