תוצאות משוערות מבחן המתווכים 17.7.2017

להלן פתרון משוער של המבחן, תודה לעו"ד מורן כהן מיכאלי. תוצאות לא חד משמעיות מסומנות בכוכבית.

13/07/2017

שאלה גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1

ב

ב ד א
2 ב ג ב ד
3 ג א ג א
4 ד ב א ב
5 ג ד ד ג
6 ב ב ג ג
7 ב א א ב
8 ג ד ד ד
9 ג א ג ד
10 ג ד ג ד
11 א ג ד ג
12 ב א א א
13 א ד ד א
14 א ב ג ד
15 ג א ד ב
16 א ג ג ב
17 ג ג א ב
18 ג ג ב ד
19 ד ג ג א
20 ב ג ג ב
21 א א ד ב
22 א ד א א
23 ב א ד א
24 א ד ג ב
25 א ג ד א

 

לצפיה בפתרונות נוספים