תוצאות משוערות מבחן המתווכים 28.1.2020

תוצאות משוערות מבחן המתווכים 28.1.2020 תודה לעורכות הדין אלה רודניק, ליטל פרל עוזיאל ומורן כהן מיכאלי על הסיוע בפתרון המשוער. התשובות אינן רשמיות ומהוות השערה בלבד - רק תשובות מטעם רשם המתווכים תקפות כפתרון.

28/01/2020

שאלהגרסה 1גרסה 2גרסה 3גרסה 4
1

ב

גבג
2ג

א

דב
3גאאא
4דבבא
5דאדב
6אבבא
7דגגא
8אדדד
9דדגד
10בבדד
11גאדג
12בבגא
13גבדב
14דגגג
15דבדא
16גגאג
17בבבג
18אאבד
19בבגד
20בבבב
21גאבד
22גאדג
23גבד

א

24דאגב
25גגאא

 

לצפיה בפתרונות נוספים