תוצאות משוערות מבחן המתווכים 3.11.2019

תוצאות משוערות מבחן המתווכים 3.11.2019 תודה לעורכות הדין אלה רודניק, ליטל פרל עוזיאל ומורן כהן מיכאלי על הסיוע בפתרון המשוער. התשובות אינן רשמיות ומהוות השערה בלבד - רק תשובות מטעם רשם המתווכים תקפות כפתרון.

03/11/2019

שאלה גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1

ב

ג ג ג
2 ב

ד

א ד
3 ג ב א ב
4 ג ג א ד
5 א ב ד ב
6 ג ג ג ד
7 ג ג ד א
8 ב א ב ג
9 ג ב א ג
10 ב ד א ג
11 ב ג ב ב
12 ב ד ב א
13 א א ב ג
14 ב א א ב
15 ד ב ב א
16 ב ב ב א
17 ג ד ג ג
18 ג ג ד ב
19 ג ג א א
20 א ג ד ב
21 ב א ד א
22 ג ג ד ב
23 א ב א

ב

24 ד ב ד ב
25 ג ג ד ד

 

לצפיה בפתרונות נוספים