תוצאות מבחן המתווכים 26.4.2017

להלן התוצאות הבלתי רשמיות. * שאלה שנויה במחלוקת

27/04/2017

שאלה גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1

ד

ד א ד
2 ג ד ב א
3 א ג ב ג
4 ג ג ג ד
5 ג ג ב ב
6 ג א ד ד
7 ב א א ג
8 ג ד ב ב
9 ד ב ג ד
10 ד ג ד ב
11 א ב ד ג
12 ב/ג ב א ג
13 ב ב א ד
14 ב ג ג א
15 ג ג א ב
16 ב א א א
17 ב ב ג ב
18 א ג א ד
19 א ג ד ד
20 ד ב ב א
21 ב ג ד ב
22 ד א ב ג
23 ב ד א ד
24 ב ב א א
25 ב ד ג ג

 

לצפיה בפתרונות נוספים