תוצאות משוערות מבחן המתווכים 29.1.2019

תוצאות משוערות מבחן המתווכים 23.10.2018 תודה לעורכות הדין אלה רודניק ומורן כהן מיכאלי על הסיוע בפתרון המשוער. התשובות אינן רשמיות ומהוות השערה בלבד - רק תשובות מטעם רשם המתווכים תקפות כפתרון.

29/01/2019

שאלה גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1

ג

א ג ג
2 א

ב

א א
3 ב ד א ד
4 א ד א ד
5 ב א א ב
6 א א ד ד
7 א ג ב א
8 ב ג ב ד
9 ג ב ג ד
10 ד ד ד ג
11 ב א ד ג
12 ב א ג ד
13 ד ב א ג
14 א ד ג א
15 ג א ב א
16 ב ג ד ב
17 ב ג ג ב
18 ד ג ב ד
19 ב ד ד א
20 ד ב ג ג
21 א ב ב ד
22 ב ד ד ב
23 ג ג ד

ד

24 א ג א ב
25 ג א א ד

 

לצפיה בפתרונות נוספים