תוצאות משוערות מבחן המתווכים 23.10.2018

תוצאות משוערות מבחן המתווכים 23.10.2018 תודה לעורכות הדין אלה רודניק וליטל פרל עוזיאל על הסיוע בפתרון המשוער. התשובות אינן רשמיות ומהוות השערה בלבד - רק תשובות מטעם רשם המתווכים תקפות כפתרון.

23/10/2018

שאלהגרסה 1גרסה 2גרסה 3גרסה 4
1

ד

דאב
2א

ד

בב
3בדבד
4גגגג
5גדאד
6גגאד
7באבד
8גבאב
9בבדד
10גבבג
11אדגא
12באאב
13דבבב
14בדגא
15דגאב
16אגדג
17גדגב
18אבבב
19גבאד
20בבגד
21דדדג
22אדגב
23בגב

ד

24אדדב
25אבדא

 

לצפיה בפתרונות נוספים