תוצאות משוערות מבחן המתווכים 23.7.2018

תוצאות משוערות מבחן המתווכים 24.4.2018 תודה לעורכות הדין אלה רודניק וליטל פרל עוזיאל על הסיוע בפתרון המשוער. התשובות אינן רשמיות ומהוות השערה בלבד - רק תשובות מטעם רשם המתווכים תקפות כפתרון.

23/07/2018

שאלה גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1

ג

ד ד ד
2 ג ג ב א
3 ב א ג א
4 ג ג ד ב
5 ד ד ב א
6 ג ב ד ד
7 ב ב ד ב
8 א ד ג ג
9 ג ב ב ג
10 ד ד ב ד
11 ג ג א ד
12 ג ג ד ב
13 א ג ד ד
14 ב א ג ב
15 ד ב ד א
16 ד ג ג א
17 ד א ג ג
18 א ב ג ד
19 א א א א
20 ב א ב ג
21 ד ד ב ב
22 ג ד ד ד
23 ד ב ד

א

24 ב א ג ד
25 ד ג ב ב

 

לצפיה בפתרונות נוספים