תוצאות מבחן המתווכים 1.5.2014

להלן התוצאות הבלתי רשמיות. * שאלה שנויה במחלוקת

01/05/2014

שאלה גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1

ג*

ב ב ג*
2 ב ב ב ב
3 ד* ג ב* ג
4 ג ב ד ג
5 ד ד ד* ב
6 ג ד* א ב
7 ב ב ג ב
8 ג א* ב א*
9 ג ב ד ד
10 א ב א ג
11 ב ד א א
12 ב ג ג ב
13 ד ד ג ד
14 ב ב ד ב
15 א ב א ג
16 ג א* ג ג
17 א* ד ג א
18 ב א ג ג
19 ב ב א ד
20 ב ג ד* א
21 ב ב ד א*
22 ג ג ד ג
23 ד ג ד ד
24 ב ג ג ד
25 ג א ב ד

 

לצפיה בפתרונות נוספים