תוצאות מבחן המתווכים 26.1.2014

להלן התוצאות הבלתי רשמיות. * שאלה שנויה במחלוקת

26/01/2014

שאלה גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1

ג

ב ג ב
2 א ג ב א
3 א א א ב
4 ג ד ג ב
5 א ד ד ב
6 א ד א א
7 ב א א ג
8 ד* ג א ב
9 ב* ג ג ד
10 ג ד ב א
11 ג ד א ג
12 ב ד ב ב
13 ד ד* א* א
14 ג ג ג ב*
15 ג ב ד ד
16 ג ג ב* א
17 ב א ב ד
18 א א ב* ב
19 א ג ב א
20 א ד* ד א*
21 א א ב ג
22 ב ג ד ג
23 א א* ב ב*
24 ג ד ב ב
25 ב* ד ב ג

 

לצפיה בפתרונות נוספים