תוצאות משוערות מבחן המתווכים 24.4.2018

תוצאות משוערות מבחן המתווכים 24.4.2018 תודה לעורכות הדין אלה רודניק וליטל פרל עוזיאל על הסיוע בפתרון המשוער. התשובות אינן רשמיות ומהוות השערה בלבד - רק תשובות מטעם רשם המתווכים תקפות כפתרון.

24/04/2018

שאלה גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1

א

ג א ג
2 א ג א ג
3 א ב ג ד
4 ב ג א ד
5 ב ד א א
6 ג ב ד א
7 ב ג ב ד
8 ג א א ג
9 ג ג ד ב
10 ב ד ד ד
11 ב א א ד
12 ב ג ד ד
13 א ג ג א
14 א ד ב ד
15 ג ב ג א
16 א ג ב ג
17 ב ג ד א
18 א א ד א
19 א ב ד ב
20 ב א ב ד
21 ב ב ד ג
22 ג ד א א
23 ג א א

ב

24 ג א ג ג
25 ד ג ג ד

 

לצפיה בפתרונות נוספים