תוצאות מבחן המתווכים 30.10.2013

להלן התוצאות הבלתי רשמיות. * שאלה שנויה במחלוקת

29/10/2013

שאלה גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1

ב

א א א
2 ב ב א ב
3 ב ד ג ב
4 ב ג ב א*
5 ג ב ב ג
6 א ד ב ד
7 א א* ב א*
8 ד* ד ג ג*
9 ד ב ג  ב
10 ד* א א ד
11 ג ד ב א
12 ד ג א ג
13 ב ג ד* א
14 ב א ג ב
15 ב ב ב ג
16 ד ד ב ד
17 ג* ג ד ב
18 ד א* ג ב 
19 ד א ב* א
20 א א א א
21 א ד ג* ד
22 ג ב ג ב
23 ב ב ב ג
24 ד ב ב א
25 ג א* ג ג

 

לצפיה בפתרונות נוספים