תוצאות מבחן המתווכים 30.7.2013

להלן התוצאות הבלתי רשמיות. * שאלה שנויה במחלוקת

29/07/2013

שאלה גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1  ב  ב  ג*  ב*
2  ג  ב  ב  א
3  ג  ד  ד  א
4  א  א  ב  ג*
5  א*  ג  ג*  ד
6  ג  ג  ב  א
7  ג  ד  ד  א
8  ג*  א  ב  ד
9  ג  ג ב   א
10  ג  ג  ד  ד*
11  א  א  ג*   א
12  א  ב  ד  ד
13  א  א  ג  ד
14  א  ג  ד  א
15  א  א  ד  ב
16  ג*  ד  ב  ג
17  א  א*  א  א
18  ב  א  ד ג 
19  א  ד  ג*  א
20  ד  ג  ג  ג*
21  ד  ד*  א  ג
22  ג  ד*  ג  ג
23  ב  א  א  ד
24  ג  ג*  ד  ד
25  ד*  ד  ג  ב

 

לצפיה בפתרונות נוספים