תוצאות מבחן המתווכים 19.2.2013

להלן התוצאות הבלתי רשמיות. * שאלה שנויה במחלוקת

18/02/2013

 

שאלהגרסה 1גרסה 2גרסה 3גרסה 4
1בדאד
2בגאא
3גגבד
4בדגב
5בבבא
6גגגא
7דאבד
8בדאד
9אאגא
10גגדא
11בבדב
12בדדג
13גדאא
14גגדג
15גדגד
16גדדג
17גבאא
18גבבד
19גאדד
20בגבד
21בבגג
22בבבג
23בגבג
24דגדב
25אדבא

 

לצפיה בפתרונות נוספים