תוצאות מבחן המתווכים 11.11.2012

להלן התוצאות הבלתי רשמיות. * שאלה שנויה במחלוקת

01/11/2012

 

שאלה גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4
1 א ד א א
2 ג ג ג ב
3 א ג ג א
4 ד ב א ג
5 א ב ב ג
6 א א א ד
7 ב א א ד
8 ב ד ד א
9 ב ד ג ד
10 ב א ד* ב
11 ב א ב ג
12 ב ב ד ב
13 ד א ג ד*
14 ג ד ג ד
15 ב ד ג ד
16 ב ב ד ג
17 ב ד* ג ג
18 ב ד א ג
19 א א ד ג
20 ג* ד ב א
21 ד ג ד ב
22 ד א ג א
23 ב ב ג ד
24 ג ד ב א
25 א ג א ד

 

לצפיה בפתרונות נוספים