תוצאות מבחן המתווכים 30.4.2012

להלן תוצאות מבחן המתווכים שהתקיים ביום שני ה - 3.4.2012 בבנייני האומה בירושלים. בהצלחה לכל הנבחנים! התוצאות הינן משוערות בלבד ואין להסתמך עליהן. התשובות המחייבות היחידות הינן אלו המפורסמות על ידי משרד המשפטים.

01/05/2012

גרסה 1 גרסה 2 גרסה 3 גרסה 4

1

א

 

1

ב

 

1

א

 

1

ג*

2

ד

 

2

ג

 

2

א

 

2

ד

3

ד*

 

3

א

 

3

ג*

 

3

א

4

ד

 

4

ג

 

4

ג 

 

4

ב

5

ג

 

5

ג

 

5

ב

 

5

ג 

6

ד*

 

6

ד

 

6

ג

 

6

ד*

7

ד

 

7

ד

 

7

ד

 

7

ב

8

ד

 

8

א*

 

8

ד

 

8

ג

9

א

 

9

ג

 

9

ג

 

9

ג*

10

ב

 

10

ג

 

10

ג

 

10

א

11

ג*

 

11

ד

 

11

ב*

 

11

ב

12

ב

 

12

ג

 

12

א

 

12

א

13

ד

 

13

ד

 

13

ג

 

13

ד*

14

ד

 

14

ג

 

14

ב

 

14

א

15

א

 

15

א

 

15

א

 

15

ג

16

ג

 

16

ד*

 

16

ד

 

16

א

17

ג

 

17

ג

 

17

ב

 

17

א

18

ד

 

18

ג

 

18

ג*

 

18

א

19

ד

 

19

א*

 

19

א

 

19

ב

20

ג

 

20

א*

 

20

ב

 

20

א

21

ד

 

21

א

 

21

א

 

21

א

22

א

 

22

ג

 

22

א

 

22

ד

23

ב*

 

23

א

 

23

ב

 

23

ב

24

ג

 

24

ג

 

24

ב

 

24

ב

25

א

 

25

א

 

25

ג*

 

25

ב

*   השאלה והתשובות הינן כתובות באופן חד משמעי, ניתן לדון על תוקף שאלה זו. התוצאות הינן משוערות בלבד ואין להסתמך עליהן. התשובות המחייבות היחידות הינן אלו המפורסמות על ידי משרד המשפטים

 

לצפיה בפתרונות נוספים